V tejto sekcii nájdete užitočné informácie najmä pre rodičov nových škôlkárov.

Začiatok školského roka 2020/21:

Kedy prísť a čo priniesť dieťaťu

Praktické informácie:

Ako obliecť dieťa do škôlky, čo robiť, aby neplakalo, čo znamená spánok

Ochrana zdravia detí:

Riziká infekčných chorôb

Ponuka pre rodičov:

Tréning fonematického uvedomovania

Preventívne vyšetrenie školskej zrelosti:

Odporúčania CPPPaP pre rodičov predškolákov

 

Ďalšie informácie o škôlke (žiadosti, foto, 2% dane, atď) sa nachádzajú na podstránke Informácie / Na stiahnutie

 

Oznamujeme Vám...

Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné od 1.2.2016 uhradiť na účty v SLSP v tvare IBAN. Najvýhodnejšia je platba cez Internetbanking (väčšinou zdarma), platba vkladom v SLSP na účet je spoplatnená sumou 1,50 €.

Vždy je potrebné uviesť: meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.

Je možná aj platba šekom (šek vypísať, uviesť meno a VS 1704 + poštový poplatok). 

 

ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu: 

SK16 0900 0000 0050 7009 9408

Za miesto v materskej škole č. účtu: 

SK67 0900 0000 0050 7009 2476

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact