Informácie

kids read

Zápis detí do materskej školy:

Zápis detí na škol. rok 2022/23 sa bude konať v mesiaci máj 2022, potrebné dokumenty budú zverejnené v mesiaci apríl 2022

Oznam k začiatku školského roka 2022/2023!!!

Kritériá prijatia detí do MŠ a zápis do MŠ na školský rok 2022/23

Oznámenie o zápise detí do MŠ na školský rok 2022/23

Diétne stravovanie

 

Školský vzdelávací program:

Školský vzdelávací program: Cestujeme s vláčikom za poznaním.

 

Žiadosť o priatie dieťaťa do materskej školy:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

 

Neviete sa rozhodnúť, komu darovať 2% z dane?  

Podporte našu škôlku. Potrebné tlačivo stiahnete TU. Všetkým darcom srdečne ďakujeme! 

 

Fotografie na stiahnutie: 

Fotografie si môžete stiahnuť tu (klik).

 

Oznamujeme Vám...

Last update: 26.11.2022 - aktualizácia fotoalbumu
 
 
Dietne stravovanie pre deti poskytuje MŠ Hrabovská cesta 2!
 
 
 
Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné uhradiť:
 
ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu:
SK16 0900 0000 0050 7009 9408
 
 
Za miesto v materskej škole č. účtu: 
SK67 0900 0000 0050 7009 2476
 
Vždy je potrebné uviesť:
meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.
 

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact