Informácie

kids read

Zápis detí do materskej školy:

Zápis detí na škol. rok 2021/22 sa bude konať v mesiaci máj 2021, potrebné dokumenty budú zverejnené v mesiaci apríl 2021

 

Školský vzdelávací program:

Školský vzdelávací program: Cestujeme s vláčikom za poznaním.

 

Žiadosť o priatie dieťaťa do materskej školy:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.

 

Neviete sa rozhodnúť, komu darovať 2% z dane?  

Podporte našu škôlku. Potrebné tlačivo stiahnete TU. Všetkým darcom srdečne ďakujeme! 

 

Fotografie na stiahnutie: 

Fotografie si môžete stiahnuť tu (klik).

 

Oznamujeme Vám...

Last update: 29.10.2020
 
Vážení rodičia,
prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu !!!
Keďže došlo na základe nariadenia ministerstva k zmene, MŠ je počas jesenných prázdnin otvorená - t.j. 30.11. a 2.11.2020 za nasledovných podmienok:
  • prosím rodičov, kt. sú na MD, nezamestnaní....aby si ponechali dieťa v domácej starostlivosti
  • záväzne prosím triednym uč. nahlásiť potrebu MŠ = dieťa príde
Deti budú počas prázdnin zlúčené (podľa potreby sa otvorí počet tried) a budú celý deň v rúšku.
Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu prosím rodičov na MD, nezamestnaných a pod. aby si ponechali dieťa v domácej starostlivosti celý November a nedávali ho do MŠ. Na základe dohody so zriaďovateľom a po vzájomnej dohode s vami, vám bude odpustený poplatok za miesto v MŠ a nebudete musieť doniesť potvrdenie od lekára. Zvážte prosím túto možnosť a informujte triedne učiteľky.
 
Ďakujem za pochopenie!
 
 
 
 
 
Platby za stravu v ŠJ a za čiastočnú úhradu nákladov za miesto v materskej škole je potrebné uhradiť:
 
ŠJ MŠ A. Bernoláka č. účtu:
SK16 0900 0000 0050 7009 9408
 
 
Za miesto v materskej škole č. účtu: 
SK67 0900 0000 0050 7009 2476
 
Vždy je potrebné uviesť: meno dieťaťa a variabilný symbol školy 1704.

Staráme sa o Vašich najdrahších...

twittergallerycontact